Dr. Öğr. Üyesi ŞENİZ ÖZHAN NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Dr. Öğr. Üyesi ŞENİZ ÖZHAN

T: (0282) 250 3525

M serdem@nku.edu.tr

W serdem.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Çorlu Meslek Yüksekokulu
Bölüm:Pazarlama ve Reklamcılık
Ana Bilim Dalı:Pazarlama
Doktora
Üniversite: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:İŞLETME (DR)
Öğrenim Yılları: 2009-2015
Tez: Kişilik özellikleri ve nostalji eğiliminin marka sadakatine etkisi üzerine ampirik bir araştırma (2015)
Yüksek Lisans
Üniversite: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:İŞLETME (YL) (TEZLİ)
Öğrenim Yılları: 2004-2007
Tez: Sağlık hizmetleri pazarlaması: Hastaların sunulan hizmetlerin kalitesini algılamaları üzerine bir uygulama (2007)
Lisans
Üniversite: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:İŞLETME BÖLÜMÜ
Öğrenim Yılları: 1999-2003
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
Boşnakça:Gelişmiş
İngilizce:Gelişmiş
Akademik Görevler
Dr. Öğr. Üyesi TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ÇORLU MESLEK YÜKSEKOKULU / PAZARLAMA VE REKLAMCILIK
2019-
Öğr. Gör. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ÇORLU MESLEK YÜKSEKOKULU / YÖNETİM VE ORGANİZASYON
2015-2019
Öğr. Gör. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ÇORLU MESKEL YÜKSEKOKULU / İKTİSADİ VE İDARİ PROGRAMLAR / İŞLETME
2006-2015
Öğr. Gör. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
ÇORLU MESLEK YÜKSEKOKULU / İKTİSADİ VE İDARİ PROGRAMLAR / İŞLETME
2005-2006
İdari Görevler
Bölüm Bşk. TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ÇORLU MESLEK YÜKSEKOKULU / PAZARLAMA VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ
2019-
MYO/Yüksekokul Müdür Yrd. TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ÇORLU MESLEK YÜKSEKOKULU
2019-
Komisyon Üyeliği NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ÇORLU MESLEK YÜKSEKOKULU
2018-
Mevlana Değişim Programı Kurum Koordinatörü NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ÇORLU MESLEK YÜKSEKOKULU
2013-
MYO/Yüksekokul Müdür Yrd. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ÇORLU MESLEK YÜKSEKOKULU / İKTİSADİ VE İDARİ PROGRAMLAR BÖLÜMÜ
2009-2009
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı / Pazarlama
Tüketici Davranışları
Hizmet Pazarlaması
Pazarlama Araştırmaları
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. HABİBOĞLU Ö., ÖZHAN Ş., TALİH AKKAYA D., A REVIEW OF TURKISH RESEARCH ON PRIVATE LABEL BRAND’S, Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, vol. 18, pp. 218-232, 2020.
Özgün Makale TR DİZİN Erişim Linki
2. ALTUĞ N., ÖZHAN Ş., MECO S., DIŞA DÖNÜKLÜK VE YEŞİL REKLAMA YÖNELİK TUTUMLARIN YEŞİL SATIN ALMA NİYETİNE ETKİSİ, Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, vol. 16, pp. 186-198, 2020.
Özgün Makale TR DİZİN Erişim Linki
3. ÖZHAN Ş., TALİH AKKAYA D., Kişilik Özelliklerinin Kompülsif Satın Alma Eğilimi Üzerindeki Etkisi, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol. 18, pp. 101-116, 2018.
Özgün Makale TÜBİTAK-ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı, ASOS Index, RePEc/Econpapers, Econlit, Ebscohost Academic Search Complete, Index Copernicus, Ulrich’s Periodicals Directory, Index Islamicus,Sociological Abstracts
4. ÖZHAN Ş., ALTUĞ N., DENİZ HOWE E., The influence of openness to experience and nostalgia proneness on brand loyalty, Journal of Advances in Management Research, vol. 15, pp. 500-513, 2018.
Özgün Makale ESCI: Emerging Sources Citation Index Erişim Linki
5. ÖZHAN Ş., ALTUĞ N., Nostalji Eğilimi Ölçeğinin Türkçe’ye Uyarlanması, Geçerlilik veGüvenilirlilik Çalışması, Social Sciences Research Journal, vol. 6, pp. 53-66, 2017.
Özgün Makale Erişim Linki
6. ÖZHAN Ş., ALTUĞ N., Demografik Değişkenler Açısından Nostalji Eğilimini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol. 19, pp. 337-350, 2017.
Özgün Makale TÜBİTAK/ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı, EBSCO Publishing Inc., Araştırmax, İdeal Online, Akademik Dizin ve Başbakanlık Devlet Kitapları Arşivi
7. ÖZHAN Ş., ALTUĞ N., Tüketicilerin Demografik Özelliklerinin Online Alışveriş Davranışları Üzerine Etkileri, Ege Akademik Bakış/Ege Academic Review, vol. 15, pp. 481-493, 2015.
Özgün Makale EconLit (http://www.aeaweb.org/)ULAKBİM, Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı (http://www.ulakbim.gov.tr/)Director of Open Access Journals(http://www.doaj.org/)EBSCO Publishing (http://www.ebscohost.com/)PERO(http://knjiznica.irb.hr/pero)Scientific Commons(http://en.scientificcommons.org)WorldWideScience(http://worldwidescience.org)ProQuest(http://www.proquest.com)ASOS Index(http://www.asosindex.com)RePEc(http://www.repec.org)
8. ÖZHAN Ş., HABİBOĞLU Ö., Beş Yıldızlı Bir Otel İşletmesindeki Çalışanların Demografik Özellikleri İle İş Tatminleri Arasındaki Farklılıkların Tespitine Yönelik Ampirik Bir Çalışma, Balkan Sosyal Bilimler Dergisi, vol. 4, pp. 83-95, 2015.
Özgün Makale EBSCOhost Erişim Linki
9. ALTUĞ N., ÖZHAN Ş., Trakya Bölgesi´ndeki Üniversitelerde Görev Yapan Öğretim Elemanlarının Online Alışverişten Algıladıkları Risk Ve Fayda Üzerine Bir Araştırma, Öneri, vol. 10, pp. 1-10, 2012.
Özgün Makale EBSCO Uluslararası İndeksi
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. YAKAR G., ÖZHAN Ş., Kurumsal Sosyal SorumlulukUygulamalarına Yönelik AlgılarınMüşteri Bağlılığına Etkisi: BankacılıkSektöründe Bir Uygulama, Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt 4, ss. 249-262, 2017.
Özgün Makale ASOS Index, Scientific Indexing Services, ResearchBib, Sobiad, DRJI Erişim Linki
2. ERDEM Ş., A. N., A. H., Sağlık Kuruluşları İçin Hizmet Kalitesinin Önemi, Hastane Yönetimi Dergisi, cilt 12, ss. 1-3, 2008.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. ÖZHAN Ş., TALİH AKKAYA D., HABİBOĞLU Ö., Improving Marketing Strategies for Private Label Products, Bölüm: The Effect of Consumers’xx Individual Factors and Perceptions on Private Label Purchase Behavior, Yayın Yeri: IGI Global, Editör: Yusuf Arslan, 2020.
Bilimsel Kitap Erişim Linki
2. ÖZHAN Ş., Pazarlamada Güncel Gelişmeler, Bölüm: Nostalji Pazarlama, Yayın Yeri: Nobel Yayın Evi, Editör: Altuğ Nevin, Özhan Şeniz, 2018.
Bilimsel Kitap
3. ÖZHAN Ş., Pazarlamada Güncel Gelişmeler, Bölüm: Yeşil Pazarlama, Yayın Yeri: Nobel Yayın Evi, Editör: Altuğ Nevin, Özhan Şeniz, 2018.
Bilimsel Kitap
4. ÖZHAN Ş., ALTUĞ N., KOLDERE AKIN Y., TALİH AKKAYA D., Sustainability and Social Responsibility of Accountability Reporting Systems, Bölüm: An Empirical Research on the Impact of the Perceptions of Female Employees About Corporate Social Responsibility on Their Organizational Commitment, Yayın Yeri: Springer Nature Singapore Pte Ltd., Editör: Çalıyurt, Kıymet Tunca, Said, Roshima, 2018.
Bilimsel Kitap
Yazılan ulusal kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. ALTUĞ N., ÖZHAN Ş., Sağlık Hizmetleri Pazarlaması, Yayın Yeri: Paradigma, 2017.
Bilimsel Kitap
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. ÖZHAN Ş., TALİH AKKAYA D., HABİBOĞLU Ö., Demografik Değişkenler Açısından Özel Marka Kullanma Eğilimini Belirlemeye Yönelik bir Araştırma, 2nd International Congress On New Horizons In Education and Social Sciences (ICES 2019) (18.06.2019-19.06.2019).
Tam metin bildiri Erişim Linki
2. ÖZHAN Ş., Tüketici Temelli Marka Değeri Algılamalarının Küresel Bir İçecek Markası Örneğinde Analizi, 2.Uluslararası Sosyal Bilimleri Kongresi (30.01.2019-02.02.2019).
Tam metin bildiri Erişim Linki
3. ÖZHAN Ş., Nostaljik Reklamın Marka Ederi Algısı Üzerindeki Etkisine Yönelik Y Kuşağı Üzerinde Bir Araştırma, International Congress of Management, Economy and Policy (01.12.2018-02.12.2018).
Tam metin bildiri Erişim Linki
4. ÖZHAN Ş., YAKAR G., Kişilik Özelliklerinin Kurumsal Sosyal Sorumluluk Uygulamalarının Algılanan Önemi Üzerindeki Etkisine Yönelik Bir Araştırma, 4. Uluslararası Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler Sempozyumu (03.05.2018-05.05.2018).
Tam metin bildiri Erişim Linki
5. ÖZHAN Ş., ALTUĞ N., Üniversite Eğitiminde Öğrenci Memnuniyetinin Belirleyicileri Üzerine Bir Araştırma, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Kongresi (26.04.2018-27.04.2018).
Özet bildiri Erişim Linki
6. ÖZHAN Ş., YAKAR G., Bankaların Sosyal Sorumluluk Kampanyası Düzenleme Nedenlerine İlişkin Tüketici Algılamaları Üzerine Bir Araştırma, International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series-Kırklareli, Turkey (23.09.2017-24.09.2017).
Tam metin bildiri Erişim Linki
7. YAKAR G., ÖZHAN Ş., Kurumsal Sosyal Sorumluluk Uygulamalarına Yönelik Algıların Müşteri Bağlılığına Etkisi: Bankacılık Sektöründe Bir Uygulama, EUREFE’xx17 Uluslararası Kongresi (27.07.2017-29.07.2017).
Özet bildiri Erişim Linki
8. ÖZHAN Ş., ALTUĞ N., Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimlerinin Sosyo- Demografik Özellikler Açısından Değerlendirilmesi, 8.Uluslararası Kongresi (14.07.2017-16.07.2017).
Tam metin bildiri Erişim Linki
9. TALİH AKKAYA D., ÖZHAN Ş., Yükseköğretimde Hizmet Kalitesi Algılarının Memnuniyet Üzerine Etkisi: Meslek Yüksekokulu Öğrencilerine Yönelik Bir Uygulama, 5th International Vocational Schools Symposium (18.05.2016-20.05.2016).
Tam metin bildiri
10. ÖZHAN Ş., ALTUĞ N., KOLDERE AKIN Y., TALİH AKKAYA D., An Empirical Research on the Impact of the Corporate Social Responsibility Perceptions of Female Employees in the Universities on Their Organizational Commitment, 5th International Women and Business Conference (08.10.2014-10.10.2014).
Özet bildiri
11. KÜÇÜKALTAN D., TALİH AKKAYA D., ÖZHAN Ş., Otel İşletmelerindeki İşgörenlerin İş Tatmini Kocaeli ve Yalova Örneği, Uluslararası II. Trakya Bölgesi Kalkınma - Girişimcilik Sempozyumu (01.10.2010-02.10.2010).
Tam metin bildiri
12. ALTUĞ N., ÖZHAN Ş., Hasta Tatmini ve Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi nde Bir Araştırma, Uluslararası Sağlık ve Hastane Yönetimi Kongresi (01.06.2007-03.06.2007).
Özet bildiri
Editörlükler
1. Pazarlamada Güncel Gelişmeler, Yayın Yeri: Nobel Yayınevi, Editör.
Uluslararası Kitap
Yayın Hakemlikleri
1. The European Marketing Academy-EMAC 48th Annual Conference, Hakemlik Sayısı:2.
Uluslararası Bildiri Kitabı
2. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Ebscohost, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Index Copernicus, Contemporary Science Association, Modern Language Association (MLA), Open Academic Journals Index, Citefactor ve Asos İndeks
3. EMAC 2020 Annual Conference, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Bildiri Kitabı
4. Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, Hakemlik Sayısı:1.
Ulusal Dergi TR DİZİN
Ulusal Projeler
1. Kişilik Özellikleri ve Nostalji Eğiliminin Marka Sadakatine Etkisi Üzerine Ampirik Bir Araştırma, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 23.10.2012-24.02.2015.
Üyelikler
Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Derneği , Üye, 2014-.
Aldığı Sertifikalar
World Marketing Summit-İstanbul, Yer:Haliç Kongre Merkezi, 04.12.2018-04.12.2018.